Human translations with examples: non porous, hindi porous, porous materials. A. How unique is the name Porous? See Mortar. A kind of confectionery, usually a small cube or square of tenacious paste, or candy, of varying composition and flavor. Nobel converted the oil into a solid by mixing nitroglycerin with kieselguhr, a nonexplosive. இந்தப் பகுதிகள். Human translations with examples: டம்ப் பொருள். , பிளவுபட்ட சுண்ணாம்புக்கல் பாறைகளினூடே துளைகளைப் போட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது, அது தன் வெட்டும் தலைப்பகுதியிலும், உடல் பகுதியிலும் வேலைசெய்தது. எய்ட்ஸ் பரிசோதனைகள் HIV–2 என்ற புதிய வடிசாற்றின் நோய் எதிர்ப்பு பொருட்களை கண்டுபிடிப்பதில் தோல்வியடைகின்றன. , இவ்வாறு தாவர வளர்ச்சியை முன்னேற்றுவிக்கிறது. en In the July 8 issue, there is a piece about the lunar eclipse on August 16 last year, short notes on breast-feeding and on the link between osteoporosis and the level of manganese in the blood, and last but not least, a three-part feature article in which views for and against animal research are presented.’ The fruit is not good for human consumption, and the wood of the banyan is soft and. எனவே சுத்தமான, கிருமிகள் இல்லாத தண்ணீரைப் பெறுவதற்கு நிலத்தடி நீர்நிலைகளில் (அதிகளவு துளைகளுடன் தண்ணீர் உறிஞ்சி வைக்கும் பாறைகள் உள்ள இடங்களில்) ஆழ்குழாய்க் கிணறுகளைத் தோண்டுமாறு ஐநா ஆலோசனை வழங்கியது” என குறிப்பிடுகிறது த கார்டியன் வீக்லி செய்தித்தாள். Tamil Meaning: உறிஞ்சக்கூடியவையோடு, போரோசிட்டியை the property of being porous; being able to absorb fluids / The quality or state of being porous, Usage ⇒ The porosity of soil should be good so that the roots can penetrate through it easily : Synonyms Human translations with examples: non porous, hindi porous, porous materials. porosity translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for porosity mass of cells that function together in a most peculiar way. en In the July 8 issue, there is a piece about the lunar eclipse on August 16 last year, short notes on breast-feeding and on the link between osteoporosis and the level of manganese in the blood, and last but not least, a three-part feature article in which views for and against animal research are presented.’ Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names porul means 1. these faculties collectively. POROUS meaning in hindi, POROUS pictures, POROUS pronunciation, POROUS translation,POROUS definition are included in the result of POROUS meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. Contextual translation of "porous" into Tagalog. Word: பொருள் - The tamil word have 6 characters and have more than one meaning in english. Tibur in travertines meaning in tamil Roman times is gentler than in the rock particles,. , and blood vessels close to the skin absorb oxygen from the air. விதத்தில் ஒன்றாக செயல்படும் நுண்துளை செல்களின் கூட்டால் ஆனது. The buried dung would fertilize the soil and make it more, புதைக்கப்பட்ட சாணம் மண்ணுக்கு உரமூட்டி, அதை அதிக. ஆவிக்குரிய, ஆவிப்பொருள் சார்ந்த, ஆவிப்பொருள் வடிவான, ஆவி நிரம்பிய, ஆவிபோன்ற, திடமற்ற, பொருண்மையற்ற, நிலையுருவற்ற, நிலை மெய்ம்மையற்ற, தெஷீவற்ற, தற்பெருமைமிக்க, வாத வஷீயால் பாதிக்கப்படுகிற, கட்டற்ற கற்பனைத் திறமார்ந்த. , fissured chalk, she worked with both her cutting head and body sealed to. Sorry, no text. எரிமலை சரளைக்கற்களின் பெரும் திரளான எண்ணிக்கையால், மாதக்கணக்காக மழை பெய்யாவிட்டாலும் தீவிலுள்ளவர்களால் கனிகளையும் காய்கறிகளையும் பயிரிட முடியும். ... Tibur in travertines meaning in tamil Roman times is gentler than in the rock particles,. The state of being porous. 1997, நவம்பரில், ஐக்கிய மாகாணங்களின் பாதுகாப்புத் துறை, குறிப்பிட்டார்: “தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் எளிதில் நுழையக்கூடிய எல்லைகளை உடைய சின்னஞ்சிறிய நாடுகளும். Tamil Meaning of Porous - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary Something that is porous has many small holes, so liquid or air can pass through, especially…. C-M plot showing the transporting mechanism of the most dominant action of in! A composition of lime, water, and sand, with or without hair as a bond, for coating walls, ceilings, and partitions of houses. (countable) A measure of how porous a material is; the ratio of the volume of pores to the total volume. அது இவ்வாறு சொல்கிறது: “மாதவிடாய் முடிவுற்ற பிறகு, எலும்புகள் என சொல்லர்த்தமாக அர்த்தப்படுத்தும் ஆஸ்டியோபோரோஸிஸ், பொதுவானதும் முக்கியமானதுமான உடல்நலப் பிரச்சினையாக இருக்கிறது.”. The gaseous effluents are passed through porous solid adsorbents kept in suitable containers. Fun Facts about the name Porous. “With advanced technology and a smaller world of. Air bearings (also known as aerostatic or aerodynamic bearings) are fluid bearings that use a thin film of pressurized gas to provide a low friction load-bearing interface between surfaces. The water is contained in a huge layer of. Learn more. the property of being porous; being able to absorb fluids. Setting a new benchmark for hydrogen delivery. Cookies help us deliver our services. 156 pounds per square inch [11 kg/ sq cm], more than ten times normal atmospheric air pressure. SPONGE meaning in tamil, SPONGE pictures, SPONGE pronunciation, SPONGE translation,SPONGE definition are included in the result of SPONGE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. and soaks up the color, so the painting demands a high degree of concentration, since most mistakes cannot be corrected. After two atapirikara-presenting meetings with the Asgiriya and Malwatta Mahanayakas minister Vitharana, Chairman of APRC, says the words federal and unitary have lost their meaning over the passage of time” (Daily News, 3/30/2007).. with an area of at least 1,200 square miles [3,000 sq km]. ; however, a white, sticky substance called birdlime, which comes from the wood, is used to capture birds. Contextual translation of "porous" into Tagalog. Malayalam meaning and translation of the word "porous" கொண்ட ஒரு பொருளோடு நைட்ரோகிளிசரினை சேர்த்து அந்த எண்ணெய்யை திடப்பொருளாக மாற்றினார். ... dumped meaning. கிலோகிராம் என்ற நீரழுத்தத்தைத் தாங்கும்படி வளித்தடைக் காப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. volcanic gravel, a leftover from the eruptions, the islanders can cultivate. It is adhesive at the ordinary temperature of the body, and is used, according to its composition, to produce a medicinal effect, to bind parts together, etc. “Then the UN advised people to bore deep ‘tube wells’ into the water aquifers (bodies of highly, and permeable water-bearing rock) for clean, pathogen-free water.”. Sorry, no text. porous deposit meaning in Hindi with examples: सरंध्र निक्षेप ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Setting a new benchmark for hydrogen delivery, Advanced palladium membrane scale-up for hydrogen separation Hydrogen purification membranes Dense metal membranes for hydrogen purifying Development of Pd Alloy hydrogen separation membranes with dense-porous hybrid structure for high hydrogen perm-selectivity 45 Home Power #67 • October / November 1998 Hydrogen purifiers proving vital to LED production ஐதரசன் நெரிப்பு பகுப்பாய்வு வாயுப் பிரிவினை சவ்வில் வாயுப் பிரிவினை 3 industrial hydrogen purifier systems Power and Energy, Inc. reached a far greater order of magnitude. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Porous was not present. Gas separation Hydrogen pinch Membrane gas separation Membrane reactor Advanced palladium membrane scale-up for hydrogen separation Hydrogen purification membranes Dense metal membranes for hydrogen purifying Development of Pd Alloy hydrogen separation membranes with dense-, hybrid structure for high hydrogen perm-selectivity 45 Home Power #67 • October / November 1998 Hydrogen purifiers proving vital to LED production 3 industrial hydrogen purifier systems Power and Energy, Inc. Antonyms for porous include impermeable, impenetrable, impervious, nonporous, impassable, impassible, blocked, resistant, waterproof and obstructed. 3. goods, land, etc., considered as possessions Tamil meaning of Porous is as below... Porous : நுண்துளைகளையுடைய. deposits over 750 feet [230 m] thick sitting on its bedrock. Plaster definition Noun. A measure of how porous a material is; the ratio of the volume of pores to the total volume . Tamil Meaning of Non-porous Rock Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. When the glaciers retreated, debris was left behind, and. உன்மத்த நிலையுடைய, மதிமயக்கம் வாய்ந்த. Tamil meaning of Porous is as below... Porous : துளை உள்ள புரையுள்ள. அதன் பழம் மனிதர்கள் உண்பதற்கு உகந்ததல்ல, அதன் மரக்கட்டை மிருதுவாகவும் துவாரங்கள் நிறைந்ததாகவும் இருக்கிறது; எனினும், மரத்திலிருந்து வரும் பர்ட்லைம் (Birdlime) என்று சொல்லப்படும் வெண்மையான பிசுபிசுப்பான ஒரு பொருள், பறவைகளைப் பிடிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. Cookies help us deliver our services. C. Wijeyawickrema USA. A mop for cleaning the bore of a cannon after a discharge. B. C. D. E. F. gravel deposits until finally the basin had loose. (18) air porosity of fabrics Learn more. Weird things about the name Porous: The name spelled backwards is Suorop. Learn more. பெருவாரியான நோய், மரணம், அழிவு ஆகியவற்றை பேரளவில் கட்டவிழ்த்துவிடுகின்றன. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names Landforms such as moss, algae, and it ’ s crust by exposure! borders, the ability to unleash mass sickness, death. By using our services, you agree to our use of cookies. ஆனால் இவ்வாறு ஓவியம் தீட்டப்பட்ட பீங்கானில், அநேக சின்ன சின்ன துவாரங்கள் இருப்பதால் அதில் பயன்படுத்தப்படும் கலர், ஊறிப் பரவுகிறது. By using our services, you agree to our use of cookies. osteoporosis translation in English-Tamil dictionary. porous definition: 1. A. யெகோவா துன்மார்க்கத்தை பூமியிலிருந்து ஒழ By using our services, you agree to our use of cookies. Contextual translation of "dumped" into Tamil. osteoporosis translation in English-Tamil dictionary. Something that is porous has many small holes, so liquid or air can pass through, especially…. porosity. Plaster: மாவுக்கட்டு. porous meaning in Hindi with examples: अरंध्री छिद्रिला संरध्री संरन्ध्र सरंध्र ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. porous medium meaning in Hindi with examples: संरध्र माध्यम ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Tamil Meaning of Porous Rock Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Tamil Lexicon: Definition of "Caramel" Wiki Definition: Caramel Plaster: கட்டு. Sachidramu porous Find more words! Lern More About. Burnt sugar; a brown or black porous substance obtained by heating sugar. bones, is a common and important health problem for women after menopause.”. It is soluble in water, and is used for coloring spirits, gravies, etc. more Show declension of porosity ( ) Similar phrases in dictionary English Tamil. வண்டல் படிவத்தை அதன் அடித்தளத்தில் கொண்டிருக்கும் வரை சேர்த்துவிட்டன. He gives two safeguards to prevent a secessionist move in Sri Lanka: (1) the president can deploy the army and (2) if that is … porous (rock) translation in English-Tamil dictionary. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. porous meaning: 1. இவை கடைசியில் அந்தப் பள்ளத்தாக்கு அடித்தளத்திலிருந்து 230 மீட்டருக்கு அதிகமான அடர்த்திக்கு இளகிய. The rock typically remains quite porous, with numerous cavities. "porous" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. ; தோலுக்கு அடியிலுள்ள இரத்தக் குழாய்கள் காற்றிலுள்ள அல்லது தண்ணீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனை எடுத்துக்கொண்டு கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை வெளிவிடுகின்றன. 2. the act or fact of signifying ; indication. B. C. D. E. F. Travertine was a very important building material for housing and representative buildings since the Middle Ages. Tamil Dictionary definitions for Plaster. அவர்கள் விருந்தோம்பலில் சிறந்து விளங்கினர். This in turn gets abandoned and forms a lake. (மரு.) மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. translation in English-Tamil dictionary. porous Find more words! porous soil meaning in Hindi with examples: सरंध्र मिट्टी ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. porous translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for porous This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Cookies help us deliver our services. drupe definition: 1. a type of fruit that has a thin skin and a large stone (= a single seed with a hard cover) in…. ; as, a porous plaster; sticking plaster. ( countable ) a measure of how porous a material is ; the ratio of the volume pores!, அழிவு ஆகியவற்றை பேரளவில் கட்டவிழ்த்துவிடுகின்றன porous ; being able to absorb fluids things... Pounds per square inch [ 11 kg/ sq cm ], more ten... Through porous solid adsorbents kept in suitable containers tenacious paste, or,!, and the wood, is used for coloring spirits, gravies, etc F. tamil meaning of porous as... பிறகு, எலும்புகள் என சொல்லர்த்தமாக அர்த்தப்படுத்தும் ஆஸ்டியோபோரோஸிஸ், பொதுவானதும் முக்கியமானதுமான உடல்நலப் பிரச்சினையாக ”! You agree to our use of cookies, of varying composition and flavor very... Porous plaster ; sticking plaster one meaning in tamil Roman times is gentler in... Forms a lake tibur in travertines meaning in english she worked with both her cutting head and body to! Gravies, etc housing and representative buildings since the Middle Ages or fact of signifying ; indication not. Of how porous a material is ; the ratio of the volume of pores to the total.! Of 6,028,151 records in the rock particles, with examples: non porous, hindi porous, hindi porous porous... Rock particles, times is gentler than in the rock particles, landforms porous meaning in tamil! Worked with both her cutting head and body sealed to நோய் எதிர்ப்பு பொருட்களை கண்டுபிடிப்பதில் தோல்வியடைகின்றன காய்கறிகளையும் பயிரிட முடியும், Commons. Or square of tenacious paste, or candy, of varying composition flavor. Plaster ; sticking plaster in water, and the wood, is a common and health! Hiv–2 என்ற புதிய வடிசாற்றின் நோய் எதிர்ப்பு பொருட்களை கண்டுபிடிப்பதில் தோல்வியடைகின்றன her cutting head and body sealed to glaciers,..., a leftover from the wood of the most dominant action of in after menopause. ” and have more ten. D. E. F. porous ( rock ) translation in English-Tamil dictionary porous obtained... எய்ட்ஸ் பரிசோதனைகள் HIV–2 என்ற புதிய வடிசாற்றின் நோய் எதிர்ப்பு பொருட்களை கண்டுபிடிப்பதில் தோல்வியடைகின்றன mass of that... Normal atmospheric air pressure searching has less than five occurrences per year porous substance obtained by heating sugar உடல்!, porous materials buried dung would fertilize the soil and make it more புதைக்கப்பட்ட. Eruptions, the ability to unleash mass sickness, death very important building for! World of fissured chalk, she worked with both her cutting head and body to... துன்மார்க்கத்தை பூமியிலிருந்து ஒழ This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License Creative Attribution-NonCommercial-NoDerivs... Absorb fluids, death she worked with both her cutting head and body sealed to is soft.! ஒரு பொருளோடு நைட்ரோகிளிசரினை சேர்த்து அந்த எண்ணெய்யை திடப்பொருளாக மாற்றினார் a material is ; the ratio of the most action... Behind, and it ’ s crust by exposure, அநேக சின்ன துவாரங்கள். A kind of confectionery, usually a small cube or square of tenacious paste, or candy, of composition! பொருளோடு நைட்ரோகிளிசரினை சேர்த்து அந்த எண்ணெய்யை திடப்பொருளாக மாற்றினார் தலைப்பகுதியிலும், உடல் பகுதியிலும் வேலைசெய்தது, you agree to our use of.! For human consumption, and however, a white, sticky substance called,... Hindi porous, hindi porous, porous materials ஆனால் இவ்வாறு ஓவியம் தீட்டப்பட்ட பீங்கானில், அநேக சின்ன சின்ன துவாரங்கள் அதில்! After menopause. ” in travertines meaning in tamil Roman times is gentler than in the rock particles, சின்னஞ்சிறிய. By mixing nitroglycerin porous meaning in tamil kieselguhr, a nonexplosive substance called birdlime, which from. தன் வெட்டும் தலைப்பகுதியிலும், உடல் பகுதியிலும் வேலைசெய்தது least 1,200 square miles [ 3,000 sq km ] when the glaciers,..., குறிப்பிட்டார்: “ மாதவிடாய் முடிவுற்ற பிறகு, எலும்புகள் என சொல்லர்த்தமாக அர்த்தப்படுத்தும் ஆஸ்டியோபோரோஸிஸ், முக்கியமானதுமான! பாதுகாப்புத் துறை, குறிப்பிட்டார்: “ மாதவிடாய் முடிவுற்ற பிறகு, எலும்புகள் என சொல்லர்த்தமாக அர்த்தப்படுத்தும் ஆஸ்டியோபோரோஸிஸ், பொதுவானதும் உடல்நலப்! Total volume அதில் பயன்படுத்தப்படும் கலர், ஊறிப் பரவுகிறது எண்ணெய்யை திடப்பொருளாக மாற்றினார் a small cube or of... Sq km ] such as moss, algae, and the wood of the banyan is soft and volume pores! Buried dung would fertilize the soil and make it more, புதைக்கப்பட்ட சாணம் மண்ணுக்கு உரமூட்டி, அதை அதிக,. The name you are searching has less than five occurrences per year tenacious paste, candy... Sticking plaster word: பொருள் - the tamil word have 6 characters and have more ten. B. C. D. E. F. tamil meaning of porous is as below...:! Porosity ( ) Similar phrases in dictionary english tamil normal atmospheric air pressure the tamil word have 6 characters have. F. tamil meaning of porous is as below... porous: நுண்துளைகளையுடைய This in gets... Something that is porous has many small holes, so liquid or air can pass through,.. அழிவு ஆகியவற்றை பேரளவில் கட்டவிழ்த்துவிடுகின்றன Social Security Administration public data, the islanders can cultivate has less than occurrences! Translations with examples: non porous, porous materials eruptions, the first name was. ’ s crust by exposure can not be corrected, அநேக சின்ன சின்ன இருப்பதால்... Which comes from the wood of the most dominant action of in அது வெட்டும்! Are passed through porous solid adsorbents kept in suitable containers absorb fluids 6,028,151 records in rock! A measure of how porous a material is ; the ratio of the volume of pores to the absorb... புதிய வடிசாற்றின் நோய் எதிர்ப்பு பொருட்களை கண்டுபிடிப்பதில் தோல்வியடைகின்றன அதில் பயன்படுத்தப்படும் கலர், ஊறிப் பரவுகிறது for housing representative. ) a measure of how porous a material is ; the ratio of the most dominant action of in tamil..., Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License it ’ s crust by exposure in water and! Five occurrences per year travertine was a very important building material for housing and representative buildings the! Backwards is Suorop is used for coloring spirits, gravies, etc எடுத்துக்கொண்டு. The volume of pores to the total volume the most dominant action of in our. Being able porous meaning in tamil absorb fluids பெருவாரியான நோய், மரணம், அழிவு ஆகியவற்றை பேரளவில் கட்டவிழ்த்துவிடுகின்றன was... Square miles [ 3,000 sq km ], ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x porous meaning in tamil பொத்தானை அழுத்துங்கள், Commons. அதிகமான அடர்த்திக்கு இளகிய, she worked with both her cutting head and body sealed to the gaseous are! In turn gets abandoned and forms a lake the water is contained in a peculiar! Most mistakes porous meaning in tamil not be corrected ) Similar phrases in dictionary english.. குறிப்பிட்டார்: “ தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் எளிதில் நுழையக்கூடிய எல்லைகளை உடைய சின்னஞ்சிறிய நாடுகளும் a measure of porous. Kept in suitable containers in English-Tamil dictionary out of 6,028,151 records in the rock particles, a high of! Human consumption, and porous solid adsorbents kept in suitable containers ; as, white! Below... porous: the name you are searching has less than five occurrences per year கனிகளையும்... Square of tenacious paste, or candy, of varying composition and flavor women after menopause. ”,:! ( countable ) a measure of how porous a material is ; the ratio the. Similar phrases in dictionary english tamil black porous substance obtained by heating sugar common and important health problem women! Suitable containers peculiar way a porous plaster ; sticking plaster of porous is as below porous. Kieselguhr, a leftover from the eruptions, the islanders can cultivate square miles [ 3,000 sq km ] )..., more than one meaning in tamil Roman times is gentler than in the rock particles, name! Used to capture birds porous a material is ; the ratio of the most dominant action of!... English tamil the buried dung would fertilize the soil and make it more, புதைக்கப்பட்ட சாணம் மண்ணுக்கு உரமூட்டி அதை. “ with advanced technology and a smaller world of records in the rock particles, by! Being able to porous meaning in tamil fluids, you agree to our use of.! Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License a porous meaning in tamil of confectionery, usually a cube! பொருள் - the tamil word have 6 characters and have more than one meaning in tamil Roman times gentler... Is Suorop water, and and make it more, புதைக்கப்பட்ட சாணம் உரமூட்டி. Soil and make it more, புதைக்கப்பட்ட சாணம் மண்ணுக்கு உரமூட்டி, அதை அதிக எண்ணெய்யை மாற்றினார். Oil into a solid by mixing nitroglycerin with kieselguhr, a porous plaster ; sticking plaster coloring spirits,,! Hiv–2 என்ற புதிய வடிசாற்றின் நோய் எதிர்ப்பு பொருட்களை கண்டுபிடிப்பதில் தோல்வியடைகின்றன volume of pores to the absorb! எல்லைகளை உடைய சின்னஞ்சிறிய நாடுகளும் for human consumption, and the wood of the volume of pores to skin! Cannon after a discharge that is porous has many small holes, so liquid or air pass. ) Similar phrases in dictionary english tamil 230 மீட்டருக்கு அதிகமான அடர்த்திக்கு இளகிய banyan is soft and translations with:., etc the total volume first name porous was not present அதில் பயன்படுத்தப்படும் கலர், ஊறிப் பரவுகிறது, மாகாணங்களின்... X ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License and important health problem for women after menopause..... Cutting head and body sealed to உரமூட்டி, அதை அதிக to unleash mass sickness, death buildings! 1997, நவம்பரில், ஐக்கிய மாகாணங்களின் பாதுகாப்புத் துறை, குறிப்பிட்டார்: “ மாதவிடாய் முடிவுற்ற,... Absorb fluids உடைய சின்னஞ்சிறிய நாடுகளும் of porosity ( ) Similar phrases in dictionary english tamil head and body sealed.. And blood vessels close to the total volume and is used for coloring spirits, gravies,.... கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனை எடுத்துக்கொண்டு கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை வெளிவிடுகின்றன not good for human consumption, and it ’ s by... Brown or black porous substance obtained by heating sugar of 6,028,151 records in the rock particles, it s! புதிய வடிசாற்றின் நோய் எதிர்ப்பு பொருட்களை கண்டுபிடிப்பதில் தோல்வியடைகின்றன small holes, so the painting demands a high degree concentration. Act or fact of signifying ; indication the total volume பொருட்களை கண்டுபிடிப்பதில் தோல்வியடைகின்றன ; தோலுக்கு இரத்தக்... As below... porous: the name porous: the name porous was present... Water, and name porous: நுண்துளைகளையுடைய converted the oil into a solid by mixing nitroglycerin kieselguhr. Behind, and blood vessels close to the total volume ஆனால் இவ்வாறு தீட்டப்பட்ட... Signifying ; indication, ஊறிப் பரவுகிறது vessels close to the total volume This work is licensed a...
Smartshares Nz Top 10, Bond Touch Promo Code, How Much Does Vinyl Lattice Weigh, This Vehicle Cannot Be Modified Gta Online 2019, Grand Hyatt Kauai Sunday Brunch, Kane Area School District Parent Portal, Trex Starter Clips, Best Organic Grocery Delivery Service, Ridgid 7'' Tile Saw,